Umuma Açık İşyeri Açma

(UMUMA AÇIK)                 İÇKİLİ-İÇKİSİZ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN AÇILMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

 

A-KİŞİ BAKIMINDAN       :

 

  1-Başvuru/Beyan formu (Ek 1)

  2-Nüfus cüzdan fotokopisi

  3-İkametgah belgesi

  4-Sağlık raporu- Çalışanlar için Portör Muayenesi

  5-Adli Sicil belgesi

  6-Renkli fotoğraf (4 adet)

  7-Tapu ve Yapı kullanma izin belbesi

  8-Kira ise;Kira sözleşmesi(Kira kont.noterden onaylı ve faaliyet belgesi belirtilecek

  9-Apartman altı olan yerlerde kat maliklerinden muvafakat name  (onaylı)

10-İmzalı mesafe krokisi ve İşyeri yerleşim krokisi(Vaziyet planı basit ölçeksiz)

11-İçkili yer için; onaylı içkili bölge krokisi

12-En az (6) altı Kg.lık yangın söndürme cihazı faturası

13- Ustalık belgesi(İçkili Restoran, İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya

14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise Geçiş Yolu İzin Belgesi

15- Mesul Müdür için 2-3-4-5-6 maddelerdeki belgeler ve atama dilekçesi.

16- Belediye Başkanlığına borcu yoktur belgesi

17- Su abone belgesi

18-Emlak kayıt bildirimi

19-Klasör ve Yarım kapaklı dosya

20-Vergi levhası foto.

21-Esnaf Sanatkârlar Oda kayıt belgesi ve Sicil tasdiknamesi

22-Sigortalı veya Bağkurlu olduğuna dair belge,

 

B-ŞİRKET BAKIMINDAN   :

 

1- Şirket sözleşmesi-

2- Sicil gazetesi-Ticaret odasından faaliyet belgesi-Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüz.sür.

3- Vekâletname,

4-Mesul Müdürlük için Yönetim Kurulu kararı ve A bendindeki 2-3-4-5-6 maddelerdeki belgeler.

 

            Yönetmelikte belirtilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için istenen belgeler yukarıda belirtilmiş olup, belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvuruların  değerlendirilmeyeceği tarafıma imza karşılığı tebliğ edilmiştir. 26/12/2013

 

 

Adı ve Soyadı                         :                                                              İmzası                :       

ETKİNLİKLER

KİTAPÇIK VE DERGİLER

YUSUFELİ KAZANIYOR 2014

YUSUFELİ KAZANIYOR 2014

28 Nisan 2014

Kitapçığı Görüntüle

DİĞER KİTAPÇIK VE DERGİLER

FOTOĞRAF GALERİSİ TAMAMI...

VİDEO GALERİSİ

ARTVİN VALİLİĞİ TURİZM PORTALI

yusufeli valiliği turizm portalı