Atasözleri ve Deyimler

ATASÖZLERİ

· Ac ila çiplah kgudurğan olur.
· Aci oynatma, tohi tepratma
· Acun amani yoh, tohun imani.
· Adamun kgarnina vurmişlar, “vay ar-ham” demiş!
· Ağa diya diya maldan, yigit diya diya candan edarlar.

· Ağanun mali gedar, hizmetkârun cani.
· Ağir otur ki batman gâlasin.
· Ağirmiyan dişa kelpet atilmaz.
· Al kgapida, sat kgapida, işun yoğisa yat kgapida.

· Allah verdi mi Derekapı’da da verir.
· Armudi soya soya, elmayi saya saya ye. 
· Art etegün suruniye, baban evi görü-niye.
· Aş buldun yanaş, iş buldun savuş.
· Atta, itta, yigitta keramet vardur.

· Atun eyisi alayda, kgabun eyisi kga-layda belli olur.
· Aynan yoğisa komşuan bah.
· Ayunun kgirh oyini bi pantanun ba-şinadur.
· Ayuya demişlar “kgalh oyna”, kgalh-miş bir adami boğmiş, oturmiş.

· Bacanah bacanaği dereya aşşaği atar, dereya yoharı ararmiş.
· Bıçakçının bıçağı olmazmış.

· Bir ağaç ki yihilur, ustina baltali da segirdur baltasuz da!
· Bir hatır, iki hatır, üçüncüde vur yatır!
· Bir musibet bin nasihattan eydur.

· Bir uyuzli dana bir nahiri baturur.
· Bir “yeram” diyandan kgorh, bir da “yemam”  diyandan...

· Boş torbaya at gâlmaz.
· Boynuz kulaği geçar.

· Boyu uzun, kafa boş; tut kulağından çifte koş.

· Buldun at gibi, bulamadın it gibi!
· Cani cennet istar, günahlari birah-maz. 
· Cigera ulaşamiyan pisik “nada pis kgohiye” dermiş.

· Çankürmasini bilmiyan it, tavara kgurt gâturur.
· Çirkin ila pal yema, güzel ila taş taşi.

· Çirkini sevmah kgevliyeta bila geçmaz.
· Çoban istasa keçi boynuzindan yağ çiharur.
· Çürük yumurtadan cücük çihmaz.
· Davetsuz gâlan mindersuz oturur.
· Deli gezagân, dertli soylağan oylur-miş.

· Denizi yahamazsam da çizladuram ya!
· Dilun gemugi yoh. Eyla da soylar, beyla da.
· Dipsiz külek su tutmaz.
· El öpmayla tudah (dudak) aşinmaz.
· Emanet malun cani az olur.
· Erken evlananinan erken ayrilan ya-nilmamiş.

· Ev tanasi öküz olmaz.
· Ev sahibi demiş  “sani musafir eda-mam”, musafir demiş “çaketumi nera asem?”

· Eylanmaz dil yarasi, eylanur kgiliç yarasi.
· Ezrailun tanasini kurt yemaz.
· Felegûn pohli işlari ayuya zurna vurdurur.

· Fukgaraya atilan taş yohuşa yohari da yetişur.
· Gâvurun ekmegini yiyan gâvurun kgılicini çekâr.
· Geç gâlan kesesindan yer.

DEYİMLER

· Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz.

· Ali kıran, baş kesen

· Dünya yansa bir horom otu yanmaz
· Elifi görüp mertek sanmak

· Eski harmanları savurmak

· Halı dokuyan, hasır dokuyana şaşarmış.

· Kırk öküzle bir mağaraya kapanmak.

· Kort yoldurmak.

· Müjde yastığı gibi gelip kurulmak.

· Sekide yatıp, padişah rüyası görmek.

· Senin dediğin balkabağı, o da burda yetişmiyor.
· Senin kanın benimkinden kırmızı mı?

· Tintin oyununa çevirmek.

· Ununu eleyip eleğini asmak

· Yalanı boynunda torba ile taşımak.
· Yorulduğu yerde han yapmak

Kaynak: Taner ARTVİNLİ; Yusufeli, Yusufeli Kaymakamlığı yayını, Ankara 2000

ETKİNLİKLER

KİTAPÇIK VE DERGİLER

YUSUFELİ KAZANIYOR 2014

YUSUFELİ KAZANIYOR 2014

28 Nisan 2014

Kitapçığı Görüntüle

DİĞER KİTAPÇIK VE DERGİLER

FOTOĞRAF GALERİSİ TAMAMI...

VİDEO GALERİSİ

ARTVİN VALİLİĞİ TURİZM PORTALI

yusufeli valiliği turizm portalı