PROJE

"Bir Fikrim Var" Yeni Yusufeli için proje yarışması
YUSUFELİ BELEDİYESİ
“BİR FİKRİM VAR” ADLI PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
1. YARIŞMANIN AMACI
Yusufeli Belediyesi, yeni ilçe yeri kurulurken, fikirleriyle bu sürece katkıda bulunmak isteyen, yeni Yusufeli için benim de söyleyeceklerim var” diyen Yusufelililere ulaşma amacını taşımaktadır. Yusufeli Platformu Web Sitesi ve yeni ilçeye dair çocukların hayallerinden oluşan kompozisyon yazımı etkinlikleri ile kamuoyunun yeni ilçe yeri ile ilgili beklentilerini, ihtiyaç ve önerilerini almaya çalışan Yusufeli Belediyesi, daha geniş bir çerçeveyle “Bir fikrim var” projesini uygulamaya koymakta ve tüm kesimlere fikirleriyle bu sürece katılma fırsatını vermektedir. Yusufeli Belediyesi, ilçedeki tüm kesimlere ulaşarak, Yusufeli Barajı öncesi yeni yerleşim yerinin kurulmasında gereken tedbirleri önceden almak ve doğru adımlar atmak adına hareket etmektedir.
2. YARIŞMANIN KONUSU
     Yeni Yusufeli’nin huzurlu ve yaşanılabilir bir ilçe olması için büyük gayret içerisinde bulunan Yusufeli Belediyesi yoğun bir tempo içinde çalışmaktadır. Bu amaçla hazırladığı ‘Bir Fikrim Var’ konulu yarışma kapsamı; yeni ilçenin altyapı- üstyapısının kurulması, sosyal alanların oluşturulması ve kültürel çalışmalara zemin hazırlayacak dinamiklerin sağlanması konusunda neler yapılabilir, bu noktada toplumsal beklentiler ve öneriler neler olabilir sorularına verilen cevapları içermektedir.
3. YARIŞMANIN DUYURULMASI
 Yarışma Yusufeli Belediyesi resmi web sitesi, belediye facebook ve twitter hesabı ile kamuoyuna duyurulacaktır.
4. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Adayların, T.C. vatandaşı,18 yaş ve üzerinde, vesayet altında bulunmayan ve kanuni ikametgâhları Türkiye’de olan gerçek kişiler olması gerekmektedir.
Katılımcı adayların fikir/projeleri; yenilikçi, özgün ve fark yaratacak özellikler taşımalıdır.
Fikir/proje’nin konusunun yahut çıktılarının, Anayasa ve yasalarla korunan menfaatlere, hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine, genel sağlığa aykırı olmaması gerekmektedir.
Fikir/proje ve ürünlerin yarışma başvurusu öncesi veya başvuru sırasında katılımcı dışında başka bir kişi/tüzel kişilik/kurum veya kuruluşla sözlü veya yazılı, sözleşmesel yahut başka surette bir bağlantısı olmamalıdır.
Üniversite öğrencisi, sanayi, özel veya kamu kurum ve kuruluşu çalışanları, akademisyenler, vb. toplumun her kesiminden kişiler katılabilir.
 
5. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Yarışma, Yusufeli Belediyesi tarafından hazırlanan bir faaliyettir. Katılım ve başvuru ücretsizdir.
6. YARIŞMA BAŞVURUSUNUN YAPILMASI 
 Başvuru yapan her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş sayılır. 
Bir Fikrim Var! Proje yarışması için katılımcıların yeni ve uygulanabilir fikirlerini, www.yusufeli.bel.tr  sitesinden indirecekleri başvuru formunu doldurarak, kimlik fotokopisi, ikametgah belgeleriyle birlikte Yusufeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen yapacakları başvuru veya posta yolu ile iletmeleri gerekmektedir.Başvuru değerlendirme sürecinde projeler, başvuru sahibi kişi veya kurumun bilgileri göz önüne alınmaksızın objektif bir şekilde incelenecektir. Başvurularını yukarıda anlatıldığı şekilde yapmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
7. DEĞERLENDİRME 
         Jüri üyeleri, projeleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:
Projenin Yeni İlçe Yeri ile ilişkisi
Projenin, konuyla ilgili yenilikçi olup olmaması
Projenin yeni ilçenin fiziki, sosyal, ekonomik, kültürel vb. yönlerden gelişimine katkısı
Proje finansmanında alternatif kaynaklardan (sponsorluk, kredi temini, yurt içi-dışı fonlar, hibe ve bağışlar, gönüllü katılım vb.) ne ölçüde yararlanıldığı
Projenin uygulanabilirliği
 
Ödüller:
Yarışma kapsamında dereceye giren kişilerin ödül sıralaması şu şekilde olacaktır:
   Birinci seçilen projenin ödülü   :Dizüstü bilgisayar
      İkinci seçilen projenin ödülü    :Tablet Bilgisayar
      Üçüncü seçilen projenin ödülü : Fotoğraf Makinesi
 
DERECEYE GİREN PROJELERİN UYGULANMASI
Ödülü kazanan projenin telif hakkı, proje yarışmasını düzenleyen ve ödülü veren Yusufeli Belediyesi’ne geçecektir. 
Proje sahibi proje üzerinde hiçbir hak iddia edemeyecektir. 
Yusufeli Belediyesi’nin ödül alan projeleri gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Proje sahibi isteği halinde projenin Yusufeli Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi esnasında projeye katkıda bulunma hakkına sahiptir.
Uygun görülen projeler Yusufeli Belediyesi tarafından hayata geçirilebildiği takdirde proje yazıları tarafından hiç bir hak iddia edilemeyecektir.
Fikir/proje veya ürünün başvuru formunda detaylı şekilde anlatılması ve başvuru sonrası etaplarda final de dâhil olmak üzere, özelliklerinin başvuru formundakilerle aynı olması gerekmektedir.
Katılımcılar, belirtilen şartların taşınıp taşınmadığına dair destekleyici evrakları, istendiğinde ibraz etmek zorundadır. 
Katılımcı, talep edilmesi halinde, fikir/proje ve varsa ürünün kendisine ait olduğunu belge ile ispatlamakla yükümlüdür. 
Her aday, başvuru formunda veya daha sonrasında kendisinden istenilen bilgileri eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür. 

facebookta paylaş

ETKİNLİKLER

KİTAPÇIK VE DERGİLER

YUSUFELİ KAZANIYOR 2014

YUSUFELİ KAZANIYOR 2014

28 Nisan 2014

Kitapçığı Görüntüle

DİĞER KİTAPÇIK VE DERGİLER

FOTOĞRAF GALERİSİ TAMAMI...

VİDEO GALERİSİ

ARTVİN VALİLİĞİ TURİZM PORTALI

yusufeli valiliği turizm portalı